VAMA NA DAR


OPTIMUS
 – body balancetajna kiseonika i devičansko stanje uma daruju vam ŽIVOT BEZ BOLA – potpunu demistifikaciju i kontrolu bolesti, dugovečnost u biološkim granicama, zdrav porod, jaku ličnost, vrhunske sportske performanse, „mladost“ u starosti, materijalnu sigurnost…

S NAMA U MISIJU ZDRAVLJA
Ovo je preokret u metodologiji medicinske nauke ali treba vreme da shvatimo zablude i da nam se vrati oduzeto prirodno pravo na život bez bola.  Izlazak iz ovog neznanja napraviće najveću revoluciju u ljudskoj istoriji. Dosadašnje “ubijanje” strahom od bolesti biće zamenjeno razumevanjem da bolest nije greška prirode nego tok jednog biološkog razumnog programa čiji je krajnji cilj,  prirodni samoisceljujući proces. 
Svako od nas raspolaže dijagnostičkim „instrumentima“ i metodom samoizlečenjaOPTIMUS je  novi kognitivno-interdisciplinarni, edukativno-terapeutski proces – tehnologija prirode za očuvanje zdravlja – jednostavno, sigurno, ekonomično…  Krajnji cilj naše misije je “rodjenje”  samostalnog, svesnog, slobodnog i zdravog čoveka-pojedninca po sistemu “sam sebi lekar.