Devet dana funkcionalnog treninga posvećenog životu

Devet dana funkcionalnog treninga posvećenog životu

Na pocetku si bio JEDNO. Nije postojala podela izmedju tela, psihe, emocija i duha. Nije postojala podela izmedju tebe i okruženja. Kroz odrastanje, različiti pogledi na život, moralni principi i pravda, oduzeli su ti pouzdanje, otudjili te od drugih, smanjili su ti vitalnost, radost življenja i strast.
OPTIMUS je putovanje na kome možeš da pronadješ sebe i svoje korene, da stvoriš integralnu celinu … da nadješ  tvoje unutrašnje Jedinstvo. Daće ti snagu da vidiš jasno, mudro i logično, oslobodićeš se emocija i ponašanja  koja te ograničavaju. Videćeš koliko je život jednostavan i lep ako ga živiš bez ograničenja koja si  godinama sebi nametao. Ovo je prilika da se trgneš iz letargije i uzmeš sudbinu u svoje ruke. Da budeš kreator sopstvenog života, uzrok a ne posledica dogadjanja u okruženju.
Ovo je personalni program zdravlja za optimalni razvoj genetskih karakteristika, talenta ili željenih osobina kako u sportu tako i u svim sferama življenja i stvaranja. Služi za unapredjenje odnosa u porodici, grupi i širim društvenim  zajednicama.
OPTIMUS je jedinstven u vrsti personalnih razvojnih programa jer za osnovu koristi matricu savršenog zdravlja na koju interaktivno “ugradjuje” univerzalne principe i prirodno-socijalne zakone OPSTANKA i PROŽIMANJA, kako pojedinca tako porodice, grupe i celokupne zajednice u aktuelnom vremenu i prostoru.
OPTIMUS kao funkcionalni trening “izvlači” svaki aspekt života zatim ga “skenira”, transformiše, razlaže i rešava:

Ljubav
Bol
Bolest
Zavisnost
Odnosi u porodici i društvu
Rad, stvaralaštvo
Sport
Zdravlje
Rodjenje
Smrt
Roditelji
Deca
Sex
Strahovi,fobije
Optimalni model ponašanje prema svemu i u svakoj situaciji…

Struktura treninga je takva da svako, nezavisno od trenutnog stanja – psihičkog i fizičkog zdravlja, volje, predispozicije i talenta može da dostigne vrhunske, alhemične rezultate.  Jedino je važno da posedujete minimum želje i esencu za Opstanak a to je u slučaju da niste fizički prisiljeni da praktikujete ovaj program.
“Korak po korak” razlažemo svaki problem sve dok ne nestane, ulazimo u kontakt sa samim sobom kao čista Svest i tako  ostvarujemo JA JESAM.
Ovo je konkretna mogućnost da svoju želju biti  lider – vodja, ostvariš  kao Unutrašnje svojstvo, NE kao snagu nad drugima nego kao sposobnost da se iskažeš u odnosu na sve sa čime imaš neki odnos u realnom vremenu rešavajući iznenadne probleme, svesno sagledavajući svoju poziciju u datom okruženju.
“Ko ne nauči mudrošću naučiće kroz nesreću” – (ako preživi).

Seminar je podeljen u tri dela. Prva tri dana se radi čišćenje svakog segmenta iz života. Sledeća tri dana se demontiraju stari pogledi na život, mišljenja, verovanja koja više ne pripadaju realnom vremenu niti onome što želimo u budućnosti; oslobadjanje negativnih emocija koje su blokirane u fizičko-energetskoj strukturi tela. Poslednja tri dana su posvećena prokreaciji alhemijskog procesa, stvaranju i unutrašnjem radjanju, osvešćavanju svog fizičkog i duhovnog prostora polazeći od jednog novog pogleda na život koji više ne zavisi od spoljašnog već je deo nutrine, samosvesnosti i samorazvoja. U ovoj fazi se prolazi konkretno  iskustvo kako je moguće svesno  prelaziti fizičke granice tela i svakog uslovnog ograničenja. Ovo je ogroman potisak za sticanje samopouzdanja i otkrivanje svojih neiskorišćenih  mogućnosti.

Metodologija OPTIMUS-a, za postizanje ovih ciljeva se bazira više na odučiti a ne naučiti, otpustiti da ode a ne zadržati, zameniti stare navike novim, usmeriti ih ka životnim ciljevima aktuelnog vremena kroz konstantni proces samosvesnosti.
OPTIMUS ECLECTIC  MEDICAL SYSTEM je strukturalno sličan “One Experience”, državnom projektu Phoenix House iz Njujorka sa ciljem “vratiti u život” osobe sa jakim psiho-fizičkim traumama, upotrebljavajući ne konvencionalne, jednostavne tehnike koje omogućavaju oporavak svesnosti i aktiviranje snage ličnosti. Frank Natale je ovaj projekat usavršavao i postigao zavidne rezultate. Vremenom je evoluirao kao mentalni i emocionalni check-up za potrebe  kompanija, kojim je menadzerski sindrom iskorenjen jer se praktikovao redovno kao prevencija i kao sastavni deo visokoproduktivnog rada. To im je omogućavalo da “očiste” dušu od stresa i da se oslobode negativnog uticaja od kontakta sa zaposlenima i konkurencije da napune baterije i nadju novi, siguran, model za lični uspeh i napredak kompanije.
“zdrav radnik i menadzer – profitabilna kompanija”, 
„zdrav pojedinac – jaka porodica i društvo kojima pripada“
Praktikovanjem  OPTIMUS-a činite ogroman korak napred
umesto “to se mora”, što je skoro svaki segment našeg života, daješ prostor pune svesnosti u svakoj prilici i manifestaciji života kroz vitalnost, strast, kreativnost – život bez bola.