Prirodna medicina

Ovo je priča i svedočenje za upoznavanje revolucionarnog otkrića dr Ryke Geerd Hamer-a koja donosi fundamentalne promene u sistemu lečenja i u svemu  onome  što se podrazumeva pod medicinom. Nikakva čudotvorna terapija, nikakav magični napitak samo otkriće pet bioloških zakona, koji su oduvek postojali ali sada zahvaljujući intuiciji jednog genija, možemo u njima uživati kao daru prirode.
Psiha i telo, uvek smatrani kao dva odvojena entiteta od strane medicine, ovde su integrisani baš kao što su neodvojivi u ljudskom biću.
Njihova veza, sada naučno proverljiva kroz mehanizme evolutativne biologije, odgovara na sva pitanja, dileme i nepoznanice što su mučile modernu medicinu a koja je često pribegavala dogmama i pretpostavkama.
Ovo je preokret u metodologiji medicinske nauke ali treba vreme da shvatimo zablude i da nam se vrati oduzeto prirodno pravo, da svako od nas može da raspolaže dijagnostičkim instrumentima i metodom samoizlečenja, jednog novog kognitivno-interdisciplinarnog i terapeutskog procesa – OPTIMUS. Krajnji cilj je “rodjenje”  samosvojnog, svesnog, slobodnog i zdravog čoveka-pojedninca po sistemu “sam sebi lekar”.
Izlazak iz ovog neznanja napraviće najveću revoluciju u ljudskoj istoriji: dosadašnje “ubijanje” strahom od bolesti biće zamenjeno razumevanjem da bolest nije greška prirode nego tok jednog biološkog razumnog programa čiji je krajnji cilj,  prirodni samoisceljujući proces,  slično kao kod divljih životinja.
Ko još može da sumnja da priroda greši… zašto je jedan monstrum – bolest, imputiran prirodi.
Da li je to posledica stvarnog totalnog neznanja ili svesna namera “gospodara naših života” da bestidno vladaju svetom i ljudima a nalaze se u visokim krugovima ekonomije, nauke, religije i politike.
Ovaj put je trnovit i slabo prohodan, dakle zasad nije za za svakog! – samo za hrabre i odlučne?