Za zdravu kičmu i zglobove – body balance savršen pokret

Za zdravu kičmu i zglobove – body balance savršen pokret

Posedujemo licencu Olimpijskog Komiteta Italije CONI br.97.339
Programma za očuvanje zdravlja: jednostavan, prirodan, siguran, sa niskom cenom
ZA ZDRAVU KIČMU I ZGLOBOVE – BODY BALANCE –  SAVRŠEN POKRET

Kičma kao najvažniji fizički organ, svojim stanjem pršljenova bitno utiče na sveukupno zdravstveno stanje ljudi. Ne uzrokuje bolesti ali ih pogoršava.
Dislokacija pršljenova, otežava „komunikaciju“ između centralnog i perifernog nervnog sistema i ima svoj ​ „doprinos“ u motoričkom sistemu – (videti prikaz ispod).
Bol u ledjima, hernia diska, išijadikus, upala tibijalnog nerva, skolioza, mišići, hrskavica i kosti u konfliktnoj fazi CL, dogadja se nekroza i atrofija bez simptoma. U postkonfliktnoj fazi PCL, javlja se otok kao posledica obnavljanja tkiva sa upalnim procesima, bolom i proliferacijom ćelija.
Kičma je generalno suštinska odrednica ljudskog bića na fizičkom nivou i shodno tome svaki pršljen ima svoju ulogu u neurološkom sistemu, odnosno svaka grupa pršljenova se aktivirara za rešenje-podnošenje tereta neočekivanih dogadjaja u životu što se jasno vidi na snimcima mozga u slučaju konflikta i zdravstvenih problema vezanih za kičmu.
Vratni pršljenovi – biološka percepcija, konflikt koji aktivira fiziološku reakciju je “ne osećati se na visini zadatka”. Bol i simptomi u ovoj zoni nastaju sat, dva po rešenju konflikta “konačno sam uspeo, rešio problem” materijalni ili neki intelektualni problem. Kada je bol hroničan prisutan je recidiv.

Okruženje C1 pršljena, mišići, hrskavica i vezivno tkivo, ulazi u aktivnu fazu, biološki konflikt „moram da spustim glavu, da se pomirim sa nečim“. Bolovi (PCLfaza) nastupaju kada uspemo da „podignemo glavu.

C2 i C3 se aktiviraju u stanju “ne mogu nositi ovaj teret, jaram, sudbinu”. Sintomi se javljaju kada “prihvatimo teret”.

Od C4 do C7 aktivira se “osećam se zatvorenim”- bez slobode kreiranja moje egzistencije, izbora… Iznenadni bol nastupa  nekoliko sati posle “povratio sam pravo na egzistenciju”… Hroničan bol su sećanja i recidiv u kome smo zaglavljeni.
D10 do L2 – kada  “nekog ili nešto nosim na ledja i neda mi da napredujem, koči me”…
Od L3 do L5, ceo sakralni deo, odgovara “ne osećati se vrednim u odnosima sa okruženjem kao sagovornik i kreator, primećen u porodici, društvu na poslu”. L4 – degradacija na seksualnom planu – neadekvatni partner.
Repni deo, vrlo često su povrede, pad ali i “osećaj pokornosti nekome”.
Išijas je uglavnom izazvan (analogna je opšta glavobolja) kompresijom na išijadične nerve od strane oteklina u fazi reparacije (PCL) tkiva u lumbo-sakralnom delu. Kompresija koja stvara bol duž noge, koji nije statičan, zavisi od jačine traume tj stepena presije.
Ako je bol u čitavom nervu neuralgija radi se o upalnom procesu povezanim sa ekodermom, takodje u fazi PCL ali u ovom slučaju radi se o konfliktu odvojenosti.
Hernia diska u nivou L5/S1 obično je propraćena presijom na išijadični nerv – dugi period recidiva, gore već rečenih.
Kičma koju kontroliše neoencefalo podleže lateralnim zakonima (levak-dešnjak) u ovom slučaju odnosi u porodici.